Στήλη: PROJECT STORIES

ΓΡΑΜΜΑΤΑ – Γιατί τα όρια του κόσμου μας δεν είναι ποτέ αρκετά

Στα πλαίσια του μαθήματος των Γαλλικών, 27 μαθητές και μαθήτριες της Δευτέρας και Τρίτης τάξης του σχολείου μας, συμμετέχουν σ’

Top