20191204_102705

ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ!!!

0

Στις 20 Νοεμβρίου 1989 υπογράφτηκε από τα κράτη -μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού. Η Σύμβαση αυτή  περιλαμβάνει τρεις [...]