Εικόνα2

Ελεύθερος χρόνος εφήβων

0

Ελεύθερος χρόνος εφήβων Έχουμε αναλογιστεί ποτέ τι είναι ο ελεύθερος χρόνος; Και αν ναι, σκεφτήκαμε πόσο απαραίτητος είναι; Ελεύθερος χρόνος είναι ο χρόνος κατά τον [...]

20191204_102705

ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ!!!

0

Στις 20 Νοεμβρίου 1989 υπογράφτηκε από τα κράτη -μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού. Η Σύμβαση αυτή  περιλαμβάνει τρεις [...]