Πλάτων

Ο Πλάτων ήταν ο πιο γνωστός μαθητής του Σωκράτη αλλά και  δάσκαλος του Αριστοτέλη. Το έργο του άσκησε τεράστια επιρροή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και [...]