Συναισθήματα e-twinning

Στα πλαίσια της συμμετοχής του νηπιαγωγείου μας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα e-twinning με θέμα «Τα συναισθήματα», τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με τον κόσμο των συναισθημάτων, έμαθαν να αναγνωρίζουν, να σέβονται και να κατανοούν τα διαφορετικά συναισθήματα. Σκοπός μας είναι με το τέλος του προγράμματος να πετύχουμε την προαγωγή της συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών/τριών μας. 

Ενδεικτικές δραστηριότητες

263123742_944429762854470_8887579570966234188_n

263476842_444244210611326_3971852430057163596_n

264137854_1274781829673545_8632864950582539912_n263433610_1049309642513746_8079029310872457785_n

Σχολιάστε