ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Στα πλαίσια του 1ου εργαστηρίου δεξιοτήτων με θέμα την οδική ασφάλεια, μέσα από τις δράσεις που έλαβαν χώρα έγινε προσπάθεια τα παιδιά να αναγνωρίσουν την [...]