Αφίσα με τα δικαιώματα των παιδιών

Δικαιούμαι να έχω… Προσεγγίζοντας την έννοια των δικαιωμάτων των παιδιών κι έχοντας ασχοληθεί με την αφίσα ως είδος πολυτροπικού κειμένου, Συνεχίστε την ανάγνωση →

Προσεγγίζοντας την έννοια των δικαιωμάτων του παιδιού στο νηπιαγωγείο

  Έχοντας υπόψη την συζήτηση για την έννοια των δικαιωμάτων του ανθρώπου  και ειδικότερα των δικαιωμάτων των παιδιών αξιοποιήσαμε ως Συνεχίστε την ανάγνωση →