Κάλαντα

Τα κάλαντα είναι ένα από τα πιο γνωστά έθιμα των Χριστουγέννων. Τα παιδιά κρατώντας τα τριγωνάκια τους γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι, τραγουδώντας τα κάλαντα [...]