Χωρίς εικόνα

ETWINNING

Σήμερα δεχτήκαμε κάρτες από τρία διαφορετικά σχολεία από Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιταλία, στα πλαίσια του προγράμματος ανταλλαγής καρτών για τα Χριστούγεννα.