ΚΑΛΑΝΤΑ

Lytras-kalanda_60X80

Καταγωγή της λέξης κάλαντα Η λέξη κάλαντα προέρχεται από τη λατινική «calenda», που σημαίνει αρχή του μήνα. Πιστεύεται ότι η […]