Το περιοδικό αυτό αναπτύχθηκε για να βοηθήσει στην ανάρτηση των εργασιών σας.

Ερωτήσεις

ΑΠΟ: nmpako - Νοε• 29•14

Μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις και να τις συζητάμε. Θα μπορεί να απαντάει όποιος γνωρίζει την απάντηση!

μπορείτε να ανεβάζετε αρχεία

ΑΠΟ: nmpako - Νοε• 29•14

…..από την επιλογή «προσθήκη πολυμέσων» αφού πρώτα έχετε μετατρέψει το αρχείο σας σε .pdf φυλλλα εργασιαςΑπο αυτή την επιλογή μπορείτε […]

πως μπορείτε να παρουσιάσετε την δουλειά σας:

ΑΠΟ: nmpako - Νοε• 29•14

        Μπορείτε να εισάγετε εικόνες Φυσικά κείμενο! Αλλά και Βίντεο!    

Top