ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διευθυντής: Βατσής Παναγιώτης  ΠΕ 83

Υποδιευθυντής: Χατζηγιάννης Θεόδωρος ΠΕ 86

Μόνιμο διδακτικό προσωπικό για το σχολικό έτος 2019-2020:

Μπουντουβής Βασίλειος    ΤΕ 01.04

Αντωνακόπουλος Αντώνιος    ΠΕ 02

Μονάντερου Ρόζα    ΠΕ 03

Νοδάρου Θεώνη    ΠΕ 04.01

Τσούλου Γεωργία    ΠΕ 06

Δρακοπούλου Δήμητρα    ΠΕ 80

Καθόλος Ανδρέας    ΠΕ 11

Λεμποτέσης Ανδρέας    ΠΕ 82

Σπρίντζος Νεκτάριος    ΠΕ 82

Σφήκας Πέτρος    ΠΕ 82

Γιαννούλη Διονυσία    ΠΕ 80

Δελημπέης Γεώργιος    ΠΕ 86

Λαγογιάννης Χριστόφορος    ΠΕ 86

Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος  ΠΕ 86

Βαβλέκα Λευκοθέα  ΠΕ 80

Σκοπαράντζου Μαρία ΠΕ 83

Καρουσιώτης Γεώργιος ΠΕ 86

Κωλέτση Α. ΠΕ 82

Γιατρά Α. ΠΕ 01

Top