Πανδημία και Εκπαίδευση

Με αφορμή την πανδημία του Covid-19 μια νέα μορφή εκπαίδευσης έχει κάνει την εμφάνισή της σε όλες σχεδόν τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Όλοι πλέον γνωρίζουμε τι [...]

Χωρίς εικόνα

Ενισχυτική Διδασκαλία

Η ενισχυτική διδασκαλία ή παλιότερα η πρόσθετη διδακτική στήριξη βοηθούσε πάντα τους μαθητές , των χαμηλότερων οικονομικά τάξεων, να πετύχουν καλύτερες επιδόσεις  στις πανελλήνιες εξετάσεις [...]