Το σχολείο μου

ΑΠΟ: P I M - Δεκ• 11•14
Το σχολείο μου

    Σχολείο και δασκάλοι μου θα σας θυμάμαι πάντα,

Σχολείο μου θα έρχομαι ακούραστα σε’σένα

γιατί είσαι εσύ θεμέλιο στο αύριο για’μένα.

Σχολιάστε

Top