Πάσχα #2015

ΑΠΟ: ο ανίκανος γιος - Μάι• 05•15

Επιτάφιος 2

Το Πάσχα πάντα στο χωριό είναι το κάτι άλλο

αλλά φέτος δεν έγινε γλέντι πολύ μεγάλο.

 

Γιατί πλοία δεν είχαμε  να έρθουν στο νησί μας

και κάναμε ανάσταση μόνοι και μεταξύ μας

 

 

Σχολιάστε

Top