Ταξίδια στη Βόρεια Ελλάδα

Φλώρινα Η Φλώρινα είναι πόλη της Μακεδονίας στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας μας. Είναι έδρα του Δήμου Φλώρινας, βρίσκεται σε υψόμετρο 687 μ. και έχει  [...]

Χωρίς εικόνα

ΟΞΙΦ

Στην πόλη της Φλώρινας δραστηριοποιούνται ομάδες ξιφασκίας που ανήκουν στον ΟΞΙΦ, (Όμιλος Ξιφασκίας Φλώρινας) με μεγάλη συμμετοχή σε πανελλήνιους και πανευρωπαϊκούς αγώνες ξιφασκίας και κατάκτηση [...]

Χωρίς εικόνα

Ο Μακεδονικός Αγώνας

Στον Μακεδονικό Αγώνα  η πόλη ανέδειξε σημαντικούς οπλαρχηγούς, όπως ο Νικόλαος Πύρζας (1880 – 1947) και ο Πέτρος Χατζητάσης, ενώ ηγετική μορφή στην περιοχή ήταν [...]

Χωρίς εικόνα

Ιστορία

Η αρχαία ονομασία της περιοχής ήταν Λυγκηστίς. Αρχικά ήταν αυτόνομο μακεδονικό κρατίδιο στο οποίο κατοικούσαν φύλλα δωρικής καταγωγής και αργότερα ο βασιλιάς Φίλιππος Β΄ το [...]