Η Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στον μυχό του Θερμαϊκού κόλπου γι΄ αυτό και ονομάζεται «νύφη του Θερμαϊκού».