Το σύμβολο της Φιλικής Εταιρείας

Αποκρυπτογράφηση

0

Η Φιλική Εταιρεία ήταν μια μυστική οργάνωση που δημιουργήθηκε το 1814 στην Οδησσό της Ρωσίας, με σκοπό την προετοιμασία του ένοπλου αγώνα των Ελλήνων για [...]