14 σχόλια στο "Adjectives or Adverbs? (for ST Class students)"

 1. 1.guiet.2.guietly 3.what. 4.how .5.ουσιαστικο 6.ρημα.7.LY.8 .There are exceptions 9.fast hard,good.
  a.guikly d.dangerous c.harder d sweet e.angry.f.well.g.worse h.horst least.j.better.

 2. 1.quiet
  2.quietly
  3.What
  4.how
  5.ουσιαστικό
  6.ρήμα
  7.ly
  8.Υπάρχουν εξαιρέσεις
  9.fast,hard,good
  10.quickly
  11.dangerly
  12.harder
  13.sweet
  14.angy
  15.well
  16.worst
  17.worstly
  18.least
  19.better

 3. 1)το quiet
  2)το qietly
  3)το what (τι)
  4)το how (πως)
  5)το ουσιαστικό
  6)το ρήμα
  7)-ly
  8)υπάρχουν εξαιρέσεις
  9)hard-hard,fast-fast,good-well

  a)quickly
  b)dangerously
  c)σωστό
  d)sweetly
  e)angry
  f)well
  g)worse
  h)σωστό
  i)less
  j)σωστό

 4. 1]quiet
  2]quietly
  3]what
  4]how
  5]το ουσιαστικό
  6]το ρήμα
  7]-ly
  8]ναι υπάρχουν
  9]α]fast
  b]hard
  c]good
  Excercise 9:
  a]quickly
  b]dangerously
  c]σωστό
  d]sweetly
  e]angry
  f]well
  g]worse
  h]σωστό
  i]less
  j]σωστό

 5. 1. Quiet a.quickly j.σωστό
  2. Quietly b.σωστό
  3. What c.σωστό
  4. How d.sweetly
  5. Ουσιαστικό e.angry
  6. Ρήμα f.well
  7. Ly g.worse
  8. Υπάρχουν και εξαιρέσεις h.σωστό
  9. Fast,hard,good. i.σωστό

 6. 1.το quiet
  2.το quietly
  3.what(τι)
  4.how(πως)
  5.το ουσιαστικο(noun)
  5.το ρημα(verb)
  7.την κατάληξη – ly(e.g.quietly και happily)
  8.υπάρχουν εξερεσεις
  9.το fast,το hard και το good

  A.quickly
  B.dangerously
  C.σωστο
  D.σωστο
  E.angry
  F.well
  G.worse
  H.σωστο
  I.σωστο
  J.σωστο

 7. 1:quiet
  2:quietly
  3:what
  4:how
  5:ουσιαστικο
  6:ρημα
  7:ly
  8:υπαρχουν εξερεσεις
  9:fast,hard,good

  a:quickly
  b:σωστη
  c:harder
  d:sweet
  e:angry
  f:well
  g:worse
  h:worst
  i:least
  j:better

 8. 1.quiet 2.quietly 3.what 4.how 5.ουσιαστικό 6.ρήμα 7.-ly 8.there are exceptions
  9.fast,hard,good
  a.quickly b.dangerously c.harder d.sweet e.angry f.well g.worse h.worst i.least
  j.better

 9. 1.quiet
  2.quietly
  3.what
  4.how
  5. το ουσιαστικο
  6.ρημα
  7.ly
  8.υπαρχουν εξαιρεσεις
  9.hard, fast,well

  a.quickly
  b.σωστη
  c.hard
  d.well
  e.σωστη
  f. sweetly
  g.wortly
  h.σωστη
  i.less
  j.σωστη

 10. 1)quiet
  2)quietly
  3)what
  4)how
  5)ουσιαστικο
  6)ρημα

  To form a regular adverb, we add -ly to an adjective

  7)-ly
  8) υπάρχουν και εξαιρέσεις
  9) little,far,much

  exc.9

  a) quickly
  b)dangerously
  c)σωστο
  d)sweetly
  e)angry
  f)well
  g)worse
  h)σωστο
  i)less
  j)σωστο

 11. 1. Quit
  2. Quietly
  3. What
  4. How
  5. Ουσιαστικο
  6. Ρημα
  7. -ly
  8. Υπαρχουν καποιες εξερεσεις.
  9. Fast, hard ,good
  ————————————————————————————–
  a. Come quickly or we will miss the bus.
  b. You are diving so dangerous that I am afraid we are going to have an accident
  c. Susan works harder than John.
  d. Roses smell very sweetly.
  e. You look angry. Why?
  f. She dances very good.
  g. Which is worst , a toothache or a headache?
  h. That is the worst thing that could happen to me.
  I. My mother drinks the less beer in the family.
  j. Steve draws better than Stanley.

 12. ex.9 a)quikly
  b)dangerous
  c)harder
  d)sweet
  e)angry
  f)weel
  g)worse
  h)worst
  i)least
  j)better

 13. 1)quietly
  2)quiet
  3)how
  4)what
  5)το ουσιαστικο
  6)το ρημα
  7)το ly
  8)ειπαρχουν και εξερεσης
  9);;;;;;

 14. 1 What is a boy like? Happy. How is singing a boy? Happilly.
  2 What is a horse like? Fast. How is the horse running? Fast.
  3 What is this exercise like? Hard. How is Tom working on this exercise? Hard
  4 What is Jim football player like? Good. How is he playing football? Well.

Σχολιάστε

Top