Εργασίες

Οι μαθητές για το Σαββατοκύριακο δεν έχουν εργασίες λόγω της εορτής των Τριών Ιεραρχών.