αρχείο λήψης

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

Λήψη αρχείου

bias voltage

BIAS VOLTAGE(ΤΑΣΗ ΠΟΛΩΣΗΣ)

Λήψη αρχείου https://www.youtube.com/watch?v=PYFQ3Y4eFWY&t=1057s&ab_channel=ScannerDanner