ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το 2ο Πειραματικό 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Σάμου σήμερα έχει 200 εγγεγραμμένους μαθητές και 26 εκπαιδευτικούς.

Εκτός από την Διευθύντρια και Υποδιευθύντρια έχει 12 εκπαιδευτικούς (δασκάλους)  που έχουν αναλάβει τάξεις, Ολοήμερο Πρόγραμμα και Ενισχυτική διδασκαλία. Στο σχολείο μας λειτουργεί επίσης Τμήμα Ένταξης με εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής καθώς και Τάξη Υποδοχής που λειτουργεί με υποδειγματικό τρόπο.

Έχει έναν καθηγητή Πληροφορικής, δύο καθηγητές Φυσικής Αγωγής, δύο καθηγήτριες Αγγλικών, μία Γερμανικών και μία Γαλλικών.

Έχει έναν εκπαιδευτικό Μουσικής, μία εκπαιδευτικό Εικαστικών και μία Θεατρικής Αγωγής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού, οι 4 εκπαιδευτικοί είναι μόνιμοι και οι υπόλοιποι αναπληρωτές.

Το σχολείο μας έχει επίσης Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό,  Κοινωνική Λειτουργό που δέχεται τους γονείς κάθε Δευτέρα και φυσικά να μην παραλείψουμε την μόνιμη φύλακά μας την κα. Βάλια.

Top