Δοκιμαστική έκδοση

Ονομάζομαι Αλεξόπουλος Παναγιώτης. Είμαι καθηγητής μέσης εκπαίδευσης με ειδικότητα ΠΕ04.02 δηλαδή Χημεία. Στη προσπάθεια κατανόησης του παρόντος περιβάλλοντος θα εκδώσω

Top