Πρόσφυγες

Πρόσφυγες

 

Οι πρόσφατες εξελίξεις σε πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, θρησκευτικό επίπεδο, έχουν ήδη πάρει τη μορφή του παγκοσμίου φαινομένου. Λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών, εκατομμύρια ανθρώπων, κυρίως από τη Συρία, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και να αιτούνται ασύλου σε άλλες χώρες. Έχοντας ως ενδιάμεσο σταθμό την Ελλάδα, έφτασαν αμέτρητα πλήθη προσφύγων, με απώτερο σκοπό τη μετάβασή τους στην Κεντρική και Βόρεια  Ευρώπη. Χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Αυστρία, η Κροατία, η Σλοβενία, αλλά και η ΠΓΔΜ  και η Σερβία, αποφάσισαν να «περιορίσουν» τον αριθμό προσφύγων που εισέρχονται  στη χώρα τους. Ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης, είναι να παραμείνει εγκλωβισμένος στην Ελλάδα, μεγάλος αριθμός προσφύγων.

 

Με βάση τα προαναφερόμενα στοιχεία, στην  Ελλάδα έχουμε μία νέα κατάσταση, την οποία η χώρα μας ως κράτος, δεν είναι η πρώτη φορά που καλείται να την  αντιμετωπίσει. Η πολυπολιτισμικότητα, κάνει ακόμη πιο έντονη την ήδη μέχρι τώρα παρουσία της, λόγω  των πιο εμφανών εξωτερικών -και όχι μόνο- χαρακτηριστικών που τη συνοδεύουν. Η ελληνική κοινωνία οφείλει να ανταποκριθεί στα πρόσφατα δεδομένα. Το ίδιο και το σχολείο, ως μία μορφή της κοινωνίας. Τα προσφυγόπουλα πρέπει να πάνε σχολείο. Η Ελλάδα, ως ένα από τα Συμβαλλόμενα Κράτη των Ηνωμένων Εθνών οφείλει, όπως και κάνει, να τηρήσει τις Διεθνείς Συμβάσεις.  Ήδη η Ελληνική Πολιτεία, έκανε τις κατάλληλες ενέργειες, ώστε αρχικά είτε να παρέχεται εκπαίδευση στις δομές φιλοξενίας , είτε να φοιτούν τις απογευματινές ώρες σε ειδικές τάξεις υποδοχής κοντά στις δομές φιλοξενίας. Το επόμενο βήμα είναι να ενταχθούν αυτά τα παιδιά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Στη Διεθνή Σύμβαση της Γενεύης, προστέθηκε και η Διεθνής Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών (1989), την οποία επικύρωσε η Ελλάδα το 1992. Σύμφωνα με το άρθρο 22 της Διεθνούς Σύμβασης, ένα παιδί το οποίο τελεί υπό το νομικό καθεστώς του πρόσφυγα, δικαιούται να απολαμβάνει τα δικαιώματα που ορίζει η συγκεκριμένη Σύμβαση. Στα άρθρα 28 και 29 τα Συμβαλλόμενα Κράτη   αναφέρονται  στο δικαίωμα στην εκπαίδευση, που δικαιούται ένα παιδί πρόσφυγας και στην καλλιέργεια αποδοχής και σεβασμού στη διαφορετικότητα.

Σχολιάστε

Top