Ευρωπαϊκή Καμπάνια κατά του Σχολικού Εκφοβισμού

eu

        Μια αξιοσημείωτη πρωτοβουλία ενάντια στον σχολικό εκφοβισμό ολοκλήρωσε » Το Χαμόγελο του Παιδιού » το 2013 μέσω του Ευρωπαϊκού έργου » Europe’s Antibullying Campaign (e-abc)- Ευρωπαϊκή καμπάνια κατά του Σχολικού Εκφοβισμού.

       Στόχος του έργου συνίσταται στη δημιουργία μιας ενιαίας απάντησης στην καταγραφή και διαχείρηση του φαινομένου σε όλες τους τις μορφές και μιας Ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ενημέρωση παιδιών, γονέων, εκπαιδευτικών και κάθε ενδιαφερόμενο για το πρόβλημα.

       Οι δράσεις του αφορούν τη διενέργεια έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο που καλύπτει  τις 6 χώρες του εταιρικού σχήματος (Ιταλία, Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία),  δημιουργία διαδικτυακού τόπου που θα λειτουργήσει σαν Εθνικό Σημείο Αναφοράς για το πρόβλημα του Σχολικού Εκφοβισμού , δημιουργία Διαδραστικού Εκπαιδευτικού Εργαλείου     ( http://www.onevibefilms.com/bullying/greek/index.html )  και σχεδιασμός κι υλοποίηση Ευρωπαϊκής Καμπάνιας κατά του σχολικού εκφοβισμού.

Σχολιάστε

Top