«Δίκτυα Συνεργαζόμενων Φορέων Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου»

«Δίκτυα Συνεργαζόμενων Φορέων Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου»

Στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται από την Πολιτεία για την καταγραφή, διάγνωση και διαχείριση των κρουσμάτων σχολικής βίας και εκφοβισμού, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου έχει  προβεί  στη σύσταση Τοπικών Δικτύων ανά Περιφερειακή Ενότητα συνεργαζόμενων φορέων οι οποίοι ειδικεύονται σε θέματα βίας και  θα επιληφθούν σε περίπτωση κρούσματος με  υπογραφή σχετικών πρωτοκόλλων, ορισμό Υπευθύνων για τον καλύτερο συντονισμό  δράσεων και την αμεσότερη παρέμβαση προκειμένου να αποφευχθεί κλιμάκωση των φαινομένων εκφοβισμού. Παρακάτω επισυνάπτεται ο υπερσύνδεσμος στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Πελοποννησου όπου αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών των δικτύων κάθε νομού.

 

ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

Στα πλαίσιο του Παρατηρητηρίου της Βίας και με σκοπό την οργάνωση Δικτύου συνεργαζόμενων φορέων που ειδικεύονται σε θέματα πρόληψης της βίας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης νέων με στόχο  να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν περιστατικά σχολικής βίας και εκφοβισμού

Σχολιάστε

Top