"Ορίζοντας την Επιθετικοτητα και τον Σχολικό Εκφοβισμό"

Ο Όρος Επιθετικότητα: αφορά μια πράξη κατά την οποία κάποιος (στοιχείο της επιβολής βούλησης) πληγώνει από πρόθεση κάποιον άλλο (στοιχείο

«Ο δράστης, το «θύμα», οι επιπτώσεις του σχολικού εκφοβισμού σε καθένα απ” αυτούς και ο ρόλος των παρατηρητών».

Σε οποιαδήποτε μορφή  σχολικής  βίας έχουμε  ένα δράστη και ένα θύμα και τους παρατηρητές που αποτελούν τους μάρτυρες (άλλοτε φανερούς

Πώς μπορούμε να παρέμβουμε;

Πώς μπορούμε να παρέμβουμε;

Μία παρέμβαση προκειμένου να είναι επιτυχημένη χρειάζεται να στοχεύει στην μείωση των υπαρχόντων προβλημάτων και στην πρόληψη στην ανάπτυξη νέων, λαμβάνοντας

«Η παιδαγωγική παρέμβαση στην κατασταλτική αντιμετώπιση του φαινομένου».

Η παιδαγωγική παρέμβαση στοχεύει στη μείωση των παραγόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη, ενδυνάμωση και διατήρηση της βίας, στην εκμάθηση των

«Ο ρόλος των προγραμμάτων στην αντιμετώπιση του φαινομένου»

Ένα πρόγραμμα παρέμβασης και αντιμετώπισης του εκφοβισμού πρέπει να έχει εννέα (9) απαραίτητα συστατικά προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του. Πιο αναλυτικά,

Ο εκφοβισμός στα ελληνικά σχολεία: Εκτιμήσεις έρευνας για τη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Αποτελέσματα έρευνας σε μαθητές & μαθήτριες Ν. Αργολίδας).

     Τα θύματα λένε… 1)Μορφές εκφοβισμού % Κοινωνικός (φήμες) 13,3♂ Λεκτικός (κοροϊδία) 10,6 Λεκτικός (σεξ. σχόλια) 9,3♂ Σωματικός (καταστροφή προσωπικών

Top