Δημιουργία Τοπικών Δικτύων

   Στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται από την Πολιτεία για την καταγραφή , διάγνωση και διαχείρηση των κρουσμάτων σχολικής

Το Χαμόγελο του Παιδιού

Το Χαμόγελο του Παιδιού είναι ένας εθελοντικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που λειτουργεί στην Ελλάδα με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων

Ημερίδες Ευαισθητοποίησης

Ημερίδες Ευαισθητοποίησης

       Στη φιλοσοφία μιας ολιστικής προσέγγισης, οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται για τημ πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου

Top