Άρθρα σχετικά με: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΤΕΓΚΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΕΓΚΑ

 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΕΓΚΑ Το ιδιωτικό νηπιαγωγείο Στέκα βραβεύτηκε για την πρωτοτυπία για των κειμένων και την φαντασία των μικρών μαθητών απόΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΤΕΓΚΑ

God of concrete God of steel Με αφορμή μια εργασία που έχει αναλάβει η γ΄γυμνασιου των εκπαιδευτηρίων Στέγκα σχετικά με

Top