ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

7

Προσπάθησε να κάνεις τα παρακάτω διασκεδαστικά παιχνίδια   1) Καταλήξεις ρημάτων  ΕΔΩ  2) Αναγραμματισμός λέξεων  και αν τις βρεις προσπάθησε να φτιάξεις μια ιστορία  ΕΔΩ 3) ομοιοκαταληξίες: Θα ….