ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

4

Ας κάνουμε μια επανάληψη στη θερμότητα θερμικές αλλαγές