7

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ (Κωνσταντίνα Αρβανίτη, Αθανασία Κοσκινά, Δήμητρα Μπουρτουλαμαίου)

1

Εθελοντισμός Ο εθελοντισμός διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο σε μια κοινωνία. Μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στην πρόοδο και την ευημερία των πολιτών, δημιουργώντας παράλληλα ένα αίσθημα προσφοράς [...]