Δίχως εικόνα

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

0

Τι είναι ένα βραχυκύκλωμα; Πώς προκαλείται; Τι συμβαίνει στο κύκλωμα τότε; Πώς μπορούμε να προστατευτούμε από ένα βραχυκύκλωμα;

κεραυνος 2

0

Τι είναι ο κεραυνός; Πώς δημιουργείται; Ο κεραυνός οφείλεται στην ηλεκτρική εκκένωση που συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας ανάμεσα στα αρνητικά φορτισμένα σύννεφα και τη θετικά [...]

Δίχως εικόνα

0

Οι κεραυνοί και οι αστραπές