2

Αειφορία και Υπερκατανάλωση

0

Ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ζητήματα κατανάλωσης. Ένα σύντομο εκπαιδευτικό βίντεο (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-201789?lg=EL) είναι αφιερωμένο στην [...]

cataracts-536144_1280

Αειφορία και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

0

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι στενά συνδεδεμένος με τη διαθεσιμότητα ενεργειακών πόρων. Η ενέργεια χρησιμοποιείται σε όλο και περισσότερες στιγμές της ζωής μας: Τη χρησιμοποιούμε για [...]