Πλαστική ρύπανση

  Το παγκόσμιο πρόβλημα της πλαστικής ρύπανσης μας απασχολεί όλους. Μεγάλο μέρος της κοινωνίας έχει ευαισθητοποιηθεί και ζητάει λύσεις ενώ όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναλαμβάνουν [...]

dia-de-la-tierra

Ψευδολύσεις

  Συνεχίζοντας το αφιέρωμα στις λάθος αυτές λύσεις, πρόσφατα δημοσιεύθηκε μία έρευνα που με παραδείγματα και νούμερα εξηγεί γιατί οι λύσεις αυτές δεν είναι αρκετές [...]