Για τον όρο «πρόσφυγας»

migrants Σύμφωνα με το Λεξικό της κοινής νεοελληνικής πρόσφυγας είναι αυτός που αναγκάζεται ή εξαναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα του ή τον τόπο της μόνιμης [...]