ΚΠΕ ΒΑΜΟΥ

Εισαγωγικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΠΕ Βάμου

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις [...]

CaseGameBasedLearning

Διαδικτυακές εφαρμογές για τη δημιουργία εκπαιδευτικών παιχνιδιών

Μερικές προτάσεις του ΚΠΕ Βάμου για την αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων για να δημιουργήσουμε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Δείτε τις πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο: Διαδικτυακά εργαλεία για εκπαιδευτικά [...]