ΣΒΑ

Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

0

Δείτε μια παρουσίαση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης της UNESCO, που περιλαμβάνει και τους επιμέρους στόχους σε καθέναν από αυτούς. Λήψη αρχείου