Τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη

Τεχνητή Νοημοσύνη Ο όρος τεχνητή νοημοσύνη αναφέρεται στον κλάδο της πληροφορικής ο οποίος ασχολείται με τη σχεδίαση και την υλοποίηση


Η ιστορία της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Ιστορία της Τεχνητής Νοημοσύνης Κατά τη δεκαετία του 1940 εμφανίστηκε η πρώτη μαθηματική περιγραφή τεχνητού νευρωνικού δικτύου, με πολύ

Top