ΡΩΜΗ

Ρώμη, ένα ζωντανό μουσείο…

0

Η Ρώμη είναι η πρωτεύουσα της Ιταλίας και μία ειδική κοινότητα με 2.874.605 κατοίκους σε 1.287,36 τ. χλμ. είναι η μεγαλύτερη πόλη της χώρας και είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ευρωπαϊκής [...]