1

Η συμμετοχή μας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό Imagine EU

Του Νίκου Πανταζή B2   Μια ομάδα επτά μαθητών της Β’ Λυκείου του “Ομίλου Δημοσιογραφίας, Δημιουργικής Έκφρασης, Διερευνητικής μάθησης” του Λυκείου μας λάβαμε μέρος στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό «Imagine [...]