Επιλεγμένο άρθρο

Ιδέες και αρχές που επηρέασαν την Επανάσταση του 1821

Διακήρυξη
Ποιες αρχές, αξίες και ιδέες επηρέασαν την Επανάσταση του '21 και εκφράστηκαν στα 3 Συντάγματά της; Η Ελληνική Επανάσταση αλλά  και τα συντάγματά της, με το δημοκρατικό και φιλελεύθερο πνεύμα τους, έχουν την αφετηρία τους στις ιδέες του Διαφωτισμού και…

Ρήγας Βελεστινλής

96ea3dbcef82433dc679d0f2819a43b2

Η ζωή και το όραμα του Ρήγα Φεραίου Λήψη αρχείου