Δίχως εικόνα

Προστασία του περιβάλλοντος

1

Τι πρέπει να κάνω για να πραστατέψω το περιβάλλον στο οποίο ζω: Χρησιμοποιώ το ποδήλατο για κοντινές αποστάσεις Ή πηγαίνω περπατώντας σε πιο κοντινές αποστάσεις [...]