ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζέτα Τσίγκα

 

Συντάκτες/ Συντάκτριες:

Θεόφιλος Βαλάσης

Δήμητρα Βαλάση

Ρεβέκκα Γκάτζιου

Ειρήνη Γρηγοριάδου

Μαρίνα Δαχτάρη

Ιωάννα Δαχτάρη

Θεοφανία-Μαρία Μουλά

Γιάννης Μπάκας – Κωνσταντούλας

Δέσποινα Μπάρμπα

Δάφνη Μπατσίλα

Ιωάννα Πλατή

Top