Στήλη: ΔΙΑΒΑΖΩ

Ιστορίες να σκεφτείς, Χόρχε Μπουκάι

Tης Δάφνης Μπατσίλα Συνειδητοποίηση Διάλεξα αυτό το κείμενο να παρουσιάσω, καθώς μου δημιούργησε έντονες σκέψεις και έθεσε σημαντικά ερωτήματα τα οποία

Top