Στη ζωή δεν υπάρχει άσπρο - μαύρο @Συναισθήματα στην εφηβεία

Γράφουν: Ιωάννα Δαχτάρη, Αφροδίτη Κόκκορα, Θεοφανία Μουλά, Γιάννης Μπάκας, Ιωάννα Πλατή Λάρισα,  2 Δεκεμβρίου 2021 Ένα από τα πολλά  θέματα

Προτάσεις

Η ΟμαΣ προτείνει: Από 15 Ιανουαρίου ως 31 Μαρτίου 2022: στο Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων θα φιλοξενείται η περιοδική έκθεση «Διάλογοι: Κοστούμια

Top