Τεύχος 1ο

Πηγαίνοντας στο σχολείο, Αναγνωστικό

Το ιστορικό βίωμα

Η πρόταξη του ιστορικού βιώματος σε σχέση με την τεκμηριωμένη ιστορική κρίση οδηγεί σε εξιδανίκευση ή δαιμονοποίηση – κατά περίπτωση- της λειτουργίας του ιστορικού λόγου. Παρ΄ όλα αυτά η προφορική «ιστορία» διαμορφώνει μια νέα θεώρηση, ….

Κάλαντα 1951

Πώς ήσαν τα σχολεία κάποτε

      Αποφασίσαμε να ταξιδέψουμε στον χρόνο για να δούμε και να αντλήσουμε πληροφορίες για τα σχολεία του χθες. Αφορμή στάθηκε η μόνιμη γκρίνια πολλών για το πώς είναι τα σχολεία σήμερα: ως κτήρια ….