Δίχως εικόνα

Good bye Lenin

0

Τα τελευταία μαθήματα, και αφού είχαμε ολοκληρώσει την ύλη μας, αποφασίσαμε να δούμε μέσα στην διαδικτυακή ας τάξη την ταινία Good bye Lenin. Πρόκειται για [...]

Δίχως εικόνα

Ιστορίες από την τηλεκπαίδευση.

0

από συνάδελφο του δημοτικού….. Μια μέρα η συνάδελφος μαθαίνοντας στα παιδιά της πρώτης δημοτικού την αλφάβητο, τους ζητούσε να σηκωθούν και να φέρουν να της [...]