Δίχως εικόνα

Ιστορίες από την τηλεκπαίδευση.

0

από συνάδελφο του δημοτικού….. Μια μέρα η συνάδελφος μαθαίνοντας στα παιδιά της πρώτης δημοτικού την αλφάβητο, τους ζητούσε να σηκωθούν και να φέρουν να της [...]