Ομάδα εθελοντισμού – Πρώτες δράσεις

Ομάδα εθελοντισμού – Πρώτες δράσεις

 

Στα πλαίσια του εθελοντικού προγράμματος που πραγματοποιείτε στο σχολείο μας, στις πρώτες συναντήσεις μας παίξαμε κάποια παιχνίδια με θέμα τον εθελοντισμό, έτσι ώστε να καταλάβουμε την έννοια του εθελοντισμού, αλλά και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει κάποιος που συμμετέχει σε μία ομάδα.

1)  Τι ηγέτης είμαι:  εκτυπώσαμε τρεις εικόνες που απεικόνιζαν τρία ζώα  (σκυλί Αγίου Βερνάρδου, λιοντάρι, αλεπού).  Μετά συζητήσαμε τα θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά αυτών των ζώων και διαλέξαμε ο καθένας το ζώο που μας αρέσει. Έπειτα, μας μοιράστηκε ένα ερωτηματολόγιο  και έπρεπε να απαντήσουμε α, β ή  γ σύμφωνα με αυτά που εμείς πιστεύουμε και ξέρουμε για τον εαυτό μας. Ανάλογα με τις απαντήσεις που επιλέξαμε διαπιστώσαμε τελικά  με ποιο από τα τρία αυτά ζώα ταιριάζει η  συμπεριφορά μας μέσα σε μία ομάδα, και πώς πρέπει ο καθένας μας να βελτιώσει χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του έτσι ώστε να λειτουργήσει σωστά η ομάδα.

2)  Τι είναι εθελοντισμός: Οι υπεύθυνες καθηγήτριες του προγράμματος μας υπαγόρευαν προτάσεις και εμείς έπρεπε να σκεφτούμε αν είναι πράξεις εθελοντισμού. Ανάλογα με την απάντηση που θεωρούσαμε σωστή πηγαίναμε στην κατάλληλη σειρά θρανίων  ( αριστερή = ναι, μεσαία = ναι-όχι, δεξιά = όχι ).

 

3)  Αφίσες του εθελοντισμού : Κάναμε αφίσες με θέμα τον εθελοντισμό. Βρήκαμε εικόνες και φράσεις που δείχνουν πράξεις και περιέχουν συνθήματα εθελοντισμού. Με αυτό τον τρόπο πιστεύουμε ότι  θα  παρακινήσουμε και θα λάβουμε τη βοήθεια όλων των παιδιών του σχολείου για την πραγματοποίηση εθελοντικών πράξεων (π.χ. συγκέντρωση προϊόντων).

 

Θεοδόσης Κολγιώνης  Γ2

Σχολιάστε

Top