ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ

υδραγωγειο 2

Στη στροφή του δρόμου προς Φέρες, πάνω στον αρχαίο ποταμό Σαμία, φαίνεται το βυζαντινό υδραγωγείο που μετέφερε το νερό από μακρινή πηγή στον οικισμό της Μονής. Χτισμένο πριν 800 χρόνια από πυρόλιθο με πλίνθους στους οριζόντιους αρμούς, με προσωπική επίβλεψη και φροντίδα του Ισαάκιου Κομνηνού.

Το μεγαλόπρεπο αυτό κτίσμα, φωτισμένο τη νύχτα δίνει άλλη διάσταση στο χώρο και στο χρόνο. Από τον ασφαλτόδρομο στο σημείο που διασταυρώνει με τη ρεματιά, μπορεί ο καθένας να δει τις δύο μεγαλόπρεπες κάμαρες από πελεκητή πέτρα. Τα ζωηρόχρωμα κόκκινα πλιθάρια συνθέτουν μια χρωματική αρμονία με τους κανονικού σχήματος πωρόλιθους, δείγματα της εποχής, που διατηρεί ακόμα την επιβλητικότητά του

Στην είσοδο της πόλης των Φερρών και πάνω στον αρχαίο ποταμό Σαμία, σας υποδέχεται ένα από τα πιο όμορφα βυζαντινά κτίσματα που ακόμα ορθώνει το ανάστημά του σε πείσμα του χρόνου. Αποτελείται από δυο εντυπωσιακές καµάρες που δρασκελίζουν τον ποταμό και έχουν ύψος 5 µέτρα, άνοιγμα 7 µέτρα και πλάτος 1,30 µέτρα. Σήμερα, δυστυχώς μόνο ένα μέρος του σώζεται.

Αλεστάς Απόστολος

Σχολιάστε

Top